hh_top

Project

posterHet niet naleven van handhygiëne voorschriften is een hardnekkig en veelvoorkomend probleem.

De jaarlijks ongeveer 70.000 ziekenhuisinfecties zijn deels te voorkomen als medewerkers in de zorg de voorschriften voor handhygiëne beter naleven. Om het handhygiëne gedrag van medewerkers te bevorderen en zo het aantal ziekenhuisinfecties te reduceren, wordt een ziekenhuisbrede campagne ingezet.

Deze campagne is ontwikkeld door de sectie Verplegingswetenschap van het UMC St Radboud in samenwerking met deskundigen op het gebied van infectiepreventie. De campagne wordt gevoerd in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, het UMC St Radboud en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (beiden in Nijmegen).

Inhoud campagne

Hier vindt u een overzicht van de interventies die voor 'Gewoon handen schoon in de ziekenhuizen worden gentroduceerd. Nieuwe interventies zullen hieraan worden toegevoegd.

Posters

Het doel van de poster is om de medewerkers attent te maken op het belang van handhygiëne en hen eraan te helpen herinneren om handhygiëne toe te passen.

Folder

Het doel van de folder is om de medewerkers te informeren over de indicaties wanneer handhygiëne moet worden toegepast. Deze folder wordt op dit moment ontwikkeld.

Kennisquiz

Met behulp van de handhygiëne quiz op de website kunnen medewerkers hun kennisniveau van handhygiëne toetsen en verhogen. De afdeling waarvan de meeste medewerkers de vragen hebben beantwoord ontvangt een taart.

Interne publicaties

Om het onderwerp handhygiëne op de agenda te houden verschijnen er artikelen in de ziekenhuismagazines.

Onderwijs- en themabijeenkomsten

Het onderwerp handhygiëne wordt tevens op de agenda gehouden en zal ook besproken worden tijdens onderwijs- of themabijeenkomsten.

Feedback

Inzicht in de handhygiëne prestaties van de afdeling kan helpen om het team te motiveren de richtlijnen voor handhygiëne beter na te leven en te laten zien in hoeverre er verbeteringen plaatsvinden. Het handhygiëne gedrag van de medewerkers wordt daarom tijdens de campagne een aantal keren anoniem in kaart gebracht. Deze cijfers kunnen via de leidinggevenden aan de afdelingsteams worden teruggegeven.

Onderzoek

De sectie Verplegingswetenschap IQ healthcare van het UMC St Radboud onderzoekt de effecten van de campagne gewoon handen schoon. In de periode december 2008-april 2009 worden de verpleegafdelingen afdelingen een aantal keren bezocht om het handhygiëne gedrag in kaart te brengen.

Het tweede onderzoek is gericht op factoren die het handhygiëne gedrag kunnen benvloeden. De aanwezigheid van deze factoren worden onderzocht met behulp van twee vragenlijsten. De eerste vragenlijst meet het groepsklimaat en de veranderbereidheid van het team. De tweede vragenlijst onderzoekt welke barrières men tegenkomt bij de uitvoering van handhygiëne.

 


Valid XHTML 1.0 Strict Valide CSS! Webrichtlijnen
© 2008. De website gewoonhandenschoon.nl is gemaakt door Noud van Kruysbergen in opdracht van Anita Huis IQ Healthcare, UMC St Radboud. Content op deze site is eigendom van de domeinnaamhouder. Het grafisch materiaal is ontworpen door Studio Brul, met medewerking van studenten Communicatie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven.
Daar waar externe afbeeldingen zijn gebruikt is getracht eventueel copyright te achterhalen.

deelnemende ziekenhuizen