hh_top

Partners

parachutesBij het uitvoeren van het project wordt nauw samengewerkt met de afdeling infectiepreventie van elk deelnemend ziekenhuis, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Verpleegkunde (HAN) en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV). Op dit moment maakt het project onderdeel uit van het reguliere onderwijspakket van de HAN. Het LEVV is betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van teamgerichte verbeteractiviteiten.

Het project wordt mede gefinancierd door ZonMW in het kader van het programma doelmatigheidsonderzoek.

deelnemende ziekenhuizen