hh_top

Nieuws

Dancevideo
25 april 2011

Hand hygiene kan bijzonder aanstekelijk zijn! Deze dancevideo laat zien hoe dat bereikt kan worden.

 

Tutorial
25 april 2011

Serieuzer is de video afkomstig van de The New England Journal of Medicine. Deze (Engelstalige) video neemt meerdere onderwerpen onder de loep, zoals het belang van handhygiëne, indicaties en technieken, benodigheden en het voorkomen van huidirritatie. Een minicursus in 14 minuten!

 

taartTaart in het UMC St Radboud!
12 juni 2009

Twee afdelingen van het UMC St Radboud hebben een taart gewonnen voor hun enthousiaste deelname aan de quiz die onderdeel uitmaakt van de campagne “Gewoon handen schoon”!

Afdeling EOV (infectieziekten) heeft in absolute aantal alle andere afdelingen in het Radboud verslagen. In totaal hebben daar 37 medewerkers de kennisquiz gedaan.

Afdeling A20 heeft de taart verdiend omdat alle 31 verpleegkundigen die op de afdeling werkzaam zijn, aan de quiz hebben deelgenomen.

Op de foto hiernaast nemen Anne Marie Jansen en Willeke Rutten van A20 de taart in ontvangst. Beide verpleegkundigen hebben met veel enthousiasme hun collega-verpleegkundigen aangezet tot een betere naleving van de handhygiënerichtlijnen. Op afdeling EOV zijn Inge de Guchteneire en Mirjam Tromp degenen die hun collega’s hebben weten te motiveren.

 

Folders
29 mrt 2009

Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers in de zorg niet precies weten hoe het zit met de regels voor handhygiëne. Er is met name onduidelijkheid over wanneer de handen nu wel of juist niet moet worden gereinigd. Inmiddels zijn op alle verpleegafdelingen van de deelnemende ziekenhuizen folders verspreid met de indicaties wanneer handhygiëne in de directe patiëntenzorg moet worden toegepast. Ook is er extra informatie opgenomen zoals wanneer de handen moeten worden gedesinfecteerd of gewassen. De folder is uitgevoerd in handig zakformaat en op extra dik papier.

De folder is ook via de Documenten-pagina van deze website te downloaden.

 

poster 2Nieuwe poster
29 mrt 2009

De eerste poster van de campagne “gewoon handen schoon” was erop gericht bewustwording te creëren voor het feit dat de handen van medewerkers in de zorg verre van schoon zijn. De poster riep de nodige reacties op, meestal positief maar ook enkele negatieve. Positieve reacties hadden naast de vormgeving vooral betrekking op de inhoud van de boodschap: de aandacht vestigen op het belang handhygiëne. Negatieve reacties waren voornamelijk gericht op de ietwat schokkende manier waarop de “vuile” handen in beeld waren gebracht.

De tweede poster is een promotieactiviteit voor het gebruik van handalcohol. De reden hiervoor is dat handalcohol huidvriendelijker is dan water en zeep, desinfectie veel minder tijd kost en handalcohol meer micro-organismen doodt.

De posters zijn eveneens via de Documenten-pagina van de website te downloaden.

 

Handhygiëne gedrag in beeld
29 mrt 2009

Inzicht in de handhygiëne prestaties van de afdeling kan helpen om het team te motiveren de richtlijnen voor handhygiëne beter na te leven en te laten zien in hoeverre er verbeteringen plaatsvinden. In november vonden voor het eerst metingen plaats. Uit de resultaten bleek er volop ruimte was voor verbetering. Op meerdere afdelingen zijn inmiddels initiatieven ontplooid om het handhygiëne van het team te naar een hoger niveau te brengen.

In maart heeft een vervolgmeting plaatsgevonden om te kunnen vaststellen of de inspanningen van de afdelingen ook leiden tot betere handhygiëne prestaties. Binnenkort kunnen deze cijfers via de leidinggevenden aan de afdelingsteams worden teruggegeven.

 

Berichtgeving
29 mrt 2009

De ziekenhuismagazines hebben de afgelopen periode eveneens aandacht besteed aan het onderwerp handhygiëne. Op de pagina Documenten zijn deze artikelen te lezen en/of te downloaden.

 

De taarten zijn bijna onderweg
29 mrt 2009

De kennisquiz is een groot succes en al door veel medewerkers gemaakt. Opvallend is echter wel dat het verschil in bezoekersaantallen tussen de diverse afdelingsteams groot is.

Er is nog beperkt tijd om dat recht te trekken want in april worden de afdelingen met de hoogste bezoekersaantallen verrast met een taart!

 

Website 'gewoon handen schoon' in de lucht
8 dec 2008

Vanaf 8 december 2008 is de website www.gewoonhandenschoon.nl actief. Op de website is onder andere inhoudelijk informatie te vinden over hoe en wanneer je handhygiëne moet toepassen, wordt uitleg gegeven over de campagne en de bijbehorende activiteiten.

In het CWZ Magazine is de website reeds onder de aandacht gebracht. Zie de Documenten-pagina.

 

taartToets je kennis over handhygiëne en win een taart
8 dec 2008

Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers in de zorg niet precies weten hoe het zit met de regels voor handhygiëne. Met behulp van de handhygiëne quiz op de website kun je toetsen wat jouw kennis is van handhygiëne.

De quiz bestaat uit 19 vragen waarbij foto’s van 2 situaties getoond worden. Telkens wordt de vraag gesteld of je tussen deze twee situaties je handen moet desinfecteren.

De afdeling waarvan de meeste medewerkers de vragen hebben beantwoord ontvangt een taart.

 

Eerste poster komt eraan
8 dec 2008

Voor de campagne zijn drie posters ontworpen die de medewerkers attent maken op het belang van handhygiëne en hen eraan helpen herinneren om handhygiëne toe te passen. De eerste poster laat vooral zien hoe vies je handen eigenlijk wel niet zijn. Vanaf 16 december worden de eerste posters verspreid in de ziekenhuizen.

 

Vragenlijsten op verpleegafdelingen
8 dec 2008

De sectie Verplegingswetenschap IQ healthcare van het UMC St Radboud doet onderzoek naar factoren die het handhygiëne gedrag van verpleegkundigen kunnen beïnvloeden. Als deze factoren bekend zijn kunnen er ook maatregelen genomen worden om het verpleegkundigen makkelijker te maken om handhygiëne toe te passen.

De aanwezigheid van deze factoren worden onderzocht met behulp van twee vragenlijsten. De eerste vragenlijst meet het groepsklimaat en de veranderbereidheid van het team. De tweede vragenlijst onderzoekt welke barrières men tegenkomt bij de uitvoering van handhygiëne. Iedere verpleegkundige die werkzaam is op een verpleegafdeling van het UMC St Radboud, het CWZ en het Elisabeth Ziekenhuis ontvangt één van deze twee vragenlijsten. Het invullen van een vragenlijst kost slechts 15 minuten. Wil jij je steentje bijdragen aan onderzoek? Vul dan vóór 30 december de vragenlijst in!

 

deelnemende ziekenhuizen