hh_top

Links

logo vhig   Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg
De VHIG is een beroepsvereniging voor hygiënisten binnen instellingen van gezondheidszorg.
logo wip   Stichting Werkgroep Infectie Preventie
De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygine: de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg.
logo who   Wereldgezondheidsorganisatie
De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genve met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. Het bevorderen van handhygiëne is een onderdeel van het patiëntveiligheid programma van de WHO.
logo cdc   Centers for Disease Control and Prevention
De Centers for Disease Control and Prevention, meestal afgekort CDC, is in de Verenigde Staten de organisatie die zich van staatswege bezighoudt met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten, vooral met het oog op het openbaar belang. Het is een toonaangevend instituut op het gebied van infectieziekten.
logo rivm   RIVM
Dit Nederlandse overheidsinstituut verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid. De taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn erop gericht de publieke gezondheid, een gezond leefmilieu en de veiligheid van de leefomgeving te bevorderen. Kerntaak van het RIVM is het verrichten van onderzoek en het wereldwijd verzamelen van kennis. De uitkomsten daarvan dienen als beleidsondersteuning voor de overheid. Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM speelt een belangrijke rol in de preventie en bestrijding van infectieziekten.
logo zonmw   ZonMW
ZonMw staat voor Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De organisatie werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Het werkgebied van ZonMw ligt op het snijvlak van gezondheidsonderzoek, beleid en zorginnovatie.
Deelnemende ziekenhuizen
logo cwz   Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
logo umc   UMC St Radboud Nijmegen
logo ez   St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

 

deelnemende ziekenhuizen