hh_top

Welkom bij Gewoon Handen Schoon

Het belang van handhygiëne

Ziekenhuisinfecties

icEen ziekenhuisinfectie is een veelal vermijdbare en soms ernstige complicatie van een ziekenhuisopname of in het ziekenhuis uitgevoerde ingreep. Naast ongemak en leed voor de patiënt kan dit leiden tot een langere opnameduur en een toename in kosten.

Gemiddeld krijgt 5-10% van de patiënten die in Nederland in een ziekenhuis worden opgenomen een ziekenhuisinfectie, ongeveer 100.000 patiënten per jaar.

Uit het eerste landelijke prevalentie onderzoek onder 30 deelnemende ziekenhuizen bleek dat 6,9% van de patiënten een ziekenhuisinfectie had opgelopen.

Naar schatting overlijdt 1 tot 5% uit deze groep aan de gevolgen van een ziekenhuisinfectie wat neerkomt op 1000 tot 6000 dodelijke slachtoffers per jaar (ter vergelijking: het aantal verkeersdoden betrof afgelopen jaar 817).

In Nederland alleen brengen ziekenhuisinfecties een geschatte kostenpost van € 400 miljoen per jaar met zich mee.

Ontstaan ziekenhuisinfectie

Een ziekenhuisinfectie is een infectie die optreedt bij een patiënt tijdens of in aansluiting aan het verblijf in het ziekenhuis. Door een verminderde weerstand (door bijv. ziekte, operatie) is de vatbaarheid voor infecties groter.

De infectie wordt veroorzaakt door micro-organismen die op twee manieren bij de patiënt terecht kunnen komen.

bacteriën1. De infectie is een gevolg van een besmetting met micro-organismen die in het ziekenhuis op de patiënt is overgebracht (kruisinfectie). Besmettingsbronnen zijn bijvoorbeeld bezoekers, ziekenhuismedewerkers, medische hulpmiddelen en de directe omgeving van de patiënt.

2. De infectie wordt veroorzaakt door micro-organismen die de patiënt zelf bij zich draagt en van een vuil naar een schoon gebied zijn versleept (auto-infectie). Deze micro-organismen bevinden zich bijvoorbeeld in de mond, neus, darmkanaal en de huid.

Micro-organismen verspreiden zich vooral via de handen van de medewerkers en via voorwerpen zoals kleding van personeel en patiënten, medische of verpleegtechnische hulpmiddelen, beddengoed en toiletruimten.

 

Bronnen: RIVM en CDC 2008.

 

deelnemende ziekenhuizen